Na które elementy instalacji LPG warto zwrócić szczególną uwagę?

samochód

Samochodowa instalacja LPG to zespół ściśle współpracujących ze sobą elementów. Nieprawidłowy montaż nawet jednego z nich może spowodować, że cały układ nie będzie funkcjonował prawidłowo, przez co konieczna będzie ponowna wizyta w warsztacie. Na jakie elementy instalacji LPG warto zwrócić szczególną uwagę?

 

Sterownik

Sterownik, inaczej komputer, steruje całą instalacją gazową, odpowiednio dawkując gaz do cylindrów. Z tego względu miejsce jego montażu należy dobrać bardzo rozważnie. Sterownik powinien zostać zainstalowany z dala od źródeł wysokiej temperatury oraz bezpośredniego działania wody. Bardzo ważne jest, aby zamontować go gniazdem skierowanym w dół – pozwala to wyeliminować ryzyko przedostawania się wody do jego wnętrza. Sterownik nie powinien się więc znaleźć w podszybiu pojazdu oraz w pobliżu układu wydechowego.

 

Reduktor

Reduktor, zwany także parownikiem, odpowiada za zmianę stanu skupienia LPG oraz utrzymanie ciśnienia na właściwym poziomie. Powinien zostać zamontowany w komorze silnikowej poniżej zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego. Dzięki temu nie dojdzie do zapowietrzenia się układu chłodzenia. Poza tym parownik LPG musi zostać zamontowany w miejscu nienarażonym na wysokie temperatury, ale także znaczące spadki temperatury, które mogą być wywołane pędem zimnego powietrza.

 

Instalacja LPG po zimie

Instalację LPG warto sprawdzić po zimie. Można to zrobić samemu lub zlecić przegląd specjalistom, na przykład z naszej firmy. Należy sprawdzić podstawowe elementy instalacji pod kątem ewentualnych uszkodzeń, ich mocowania oraz szczelności połączeń. Warto też zajrzeć pod samochód i zobaczyć, czy przewody gazowe są zamocowane prawidłowo. Ponadto należy sprawdzić stan instalacji elektrycznej, a zwłaszcza wszelkiego rodzaju złączy, które w wyniku działania wilgoci i kontaktu z solą drogową mogły ulec uszkodzeniu.