LPG jest bezpiecznym paliwem

Urządzenia i elementy gazowej instalacji zasilającej zanim zostaną zamontowane w samochodzie muszą przejść szereg bardzo skomplikowanych badań, których zasadniczym celem jest ustalenie czy ich eksploatacja zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo. Potwierdzenie tych badań w formie znaku homologacji międzynarodowej znajduje się na korpusie każdego z urządzeń. Badaniu podlega również cała instalacja zasilająca silnik paliwem gazowym, której zasady montażu określa obowiązujące w naszym kraju Prawo Drogowe.

zielona beczka

Ponadto samochód wyposażony w instalację zasilającą podlega corocznemu badaniu technicznemu na uprawnionej stacji kontroli pojazdów. Wszystkie te elementy oddziaływania prawnego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu wyjaśnienia zachowania się urządzeń i elementów instalacji zasilającej w przypadkach ekstremalnych np. kolizji drogowej przeprowadza się badania skutków wypadków drogowych zwracając szczególną uwagę na aspekty bezpieczeństwa użytkownika pojazdu z silnikiem zasilanym paliwem gazowym. We wszystkich przypadkach staranność montażu i niezawodność instalacji gwarantuje użytkownikowi bezpieczeństwo i możliwość ponownego wykorzystania instalacji w naprawionym samochodzie.

 

Chcę wiedzieć więcej…

Jeżeli zamierzasz pogłębić swoją wiedzę na temat paliw gazowych proponujemy Ci uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz firmy Auto Gaz Śląsk i TARTARINI AUTO. Szkolenia te organizowane są cyklicznie i obejmują zarówno wiedzę podstawową jak i wiele specjalistycznych zagadnień związanych z wykorzystaniem paliw gazowych do napędu pojazdów samochodowych, maszyn transportowych oraz szeregu urządzeń stacjonarnych.

Inną możliwość pogłębienia wiedzy stanowią dostępne na naszym rynku książki oraz publikacje w wielu czasopismach fachowych i naukowych.