LPG a środowisko

Spaliny silnika zasilanego paliwami gazowymi są o wiele czystsze, nie zawierają siarki, benzenu, ołowiu i wielu węglowodorów aromatycznych charakterystycznych dla benzyn bezołowiowych.

W stosunku do oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej, gaz płynny jest paliwem znacznie korzystniejszym dla naszego środowiska. Spaliny powstające podczas pracy silnika zasilanego gazem są znacznie czystsze od spalin silników napędzanych benzyną i olejem napędowym.

ikona zielonego samochodu

Ponadto zawierają znacznie mniejszą ilość dwutlenku węgla, natomiast zawartość zasadniczych, toksycznych składników jest w porównaniu z benzyną następująca:

• od 10 do 15% mniej dwutlenku węgla,
• o 20% mniej tlenku węgla,
• od 55 do 60% mniej węglowodorów

W stosunku do oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej, gaz płynny jest, więc paliwem znacznie korzystniejszym dla naszego środowiska.