Symulacje i badania systemów instalacji gazowych

Badanie przepływów

Auto Gaz Śląsk od października 2011 roku poszerzył swoją ofertę usług o konstruowanie i badania symulacyjne stanu naprężeń i przepływów (CFD) przez zespoły dawkujące paliwo gazowe oraz inne elementy samochodowych instalacji gazowych.

Prowadzimy również badania stanowiskowe i drogowe wykorzystując zaawansowane stanowisko pomiarowe wyposażone w przepływomierz Coriolisa oraz Systemy Akwizycji Danych firmy NI.

Stanowisko z urządzeniem pomiarowym zostało utworzone w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – identyfikator projektu UDA-RPSL.01.02.01.00-359/08-02. Stanowisko badawcze zostało zmodernizowane o system Akwizycji Danych w ramach projektu o identyfikatorze UDA-RPSL.01.02.03.00-198/10-00.

Projektowanie CAD

zbiornik LPGAuto Gaz Śląsk świadczy również usługi z zakresu projektowania instalacji, jej urządzeń i elementów przeznaczonych dla LPG, CNG, DME i H2CNG, wykorzystując oprogramowanie Solid Works ze znaczną ilością Toolbox’sów. Projektowanie obejmuje przygotowanie modelu 3D oraz kompletnej dokumentacji technicznej projektu. Przeprowadzamy analizy ruchowe, wykrywające kolizje elementów współpracujących oraz optymalizację wymiarów projektowanych części i zespołów. Na życzenie Klienta oferujemy również wydrukowanie przygotowanej dokumentacji na wielkoformatowym ploterze.

Obliczenia wytrzymałościowe

rozkład ciśnienia w butliAuto Gaz Śląsk wykonuje, także obliczenia wytrzymałościowe statyczne i dynamiczne przy wykorzystaniu metody elementów skończonych, MES. W ramach tej usługi przeprowadzamy obliczenia wytrzymałościowe zbiorników ciśnieniowych z optymalizacją parametrów geometrycznych oraz optymalizację doboru materiału. Wyniki badania przedstawiane są za pomocą map graficznych, wykresów i animacji.