Auto Gaz Śląsk

(32) 609 64 12 biuro@autogaz.com.pl

Menu

Aktualności

-

W dniu 9 czerwca powołany został nowy Zarząd Koalicji Na Rzecz Autogazu
Związek Pracodawców .

W skład Zarządu wchodzą następujące osoby :

_ Katarzyna Rutkowska – Przewodnicząca przedstawiciel firmy AC S.A.

– Tomasz Zyśk – Sekretarz – przedstawiciel firmy Landi Renzo Sp. z o.o.

– Teresa Flekiewicz – Skarbnik – Przedstawiciel firmy Auto Gaz Śląsk
sp. z o.o.

– Marek Kuklis – Członek Zarządu przedstawiciel firmy KME sp. z o.o.

– Tadeusz Ożarowski – Członek Zarządu przedstawiciel firmy Alex sp. z o.o.