Zimowy i letni LPG – czym różnią się między sobą i dlaczego?

zielona butla z gazem

LPG używany jako paliwo samochodowe to mieszanina dwóch organicznych związków z grupy alkanów: propanu i butanu. Jego wymagania jakościowe określa norma PN-EN 589. Nie zawsze proporcje obu głównych składników LPG są jednak identyczne – wspomniana norma rozróżnia gaz letni i zimowy. Konieczność stosowania dwóch mieszanek o odmiennym składzie wynika z właściwości propanu i butanu, a konkretnie ich prężności par (lotności mieszaniny). Oba składniki LPG są gazami niskowrzącymi: parowanie propanu ustaje przy ciśnieniu atmosferycznym w temperaturze -43°C, a butanu już przy około -0,5°C.

 

Zimowy LPG

LPG przechowywany jest w zbiorniku samochodowym pod ciśnieniem. Jego wartość jest powiązana z temperaturą otoczenia – gdy ta spada, obniża się także ciśnienie gazu w zbiorniku. Przy niskich temperaturach panujących zimą butan przestaje wydajnie parować, a gdy gaz nie paruje, instalacja gazowa nie może działać. Aby zapobiec sytuacji, w której w wyniku zbyt niskiego ciśnienia przepływ LPG ze zbiornika w kierunku komory silnika pojazdu jest niemożliwy, gaz zimowy charakteryzuje się zawartością propanu na poziomie około 60% przy około 40-procentowej zawartości butanu. Dzięki temu lotność mieszaniny gazowej jest wyższa. Według normy gaz zimowy stosuje się w okresie od 1 grudnia do 31 marca. Ze względu na wyższą cenę propanu jest on nieco droższy niż mieszanka letnia.

 

Letni LPG

Sytuacja wygląda inaczej w cieplejszym okresie roku. Przy wyższej temperaturze otoczenia za wysoka prężność mieszanki mogłaby prowadzić do zbyt wczesnego odparowania gazu – już w przewodach instalacji. Skutkowałoby to problemami z działaniem silnika auta na gaz. Z tego względu proporcje składników w letnim LPG są odwrotne niż w zimowym – zawiera on około 60% butanu oraz 40% propanu. Taka mieszanka jest tańsza, a jednocześnie o około 6% bardziej kaloryczna, co przekłada się na niższe zużycie paliwa. Okres letni określony w normie PN-EN 589 trwa od 1 kwietnia do 30 listopada, ale wiosną zmiana typu paliwa gazowego na stacjach nie odbywa się z dnia na dzień. Nie jest to jednak problemem, ponieważ ze względu na właściwości gazu zimowego można na nim bez problemu jeździć także latem.