Co właściwie oznacza skrót LPG i skąd bierze się ten gaz?

butla z gazem

Ze skrótem LPG spotkali się niemal wszyscy, a już na pewno kierowcy. Mało kto zastanawia się jednak, co właściwie oznacza ten akronim. LPG to skrótowiec pochodzący od angielskiej nazwy „liquefied petroleum gas”, co w dokładnym tłumaczeniu oznacza skroplony gaz petrochemiczny. Choć termin ten nie określa składu gazu, w praktyce LPG to najczęściej propan lub mieszanina propanu i butanu o różnym składzie, zazwyczaj z domieszką innych alkanów, takich jak metan czy etan. W temperaturze pokojowej i przy normalnym ciśnieniu ma postać gazu, ale przechowywany jest w butlach w postaci skroplonej.

 

Jak pozyskiwany jest LPG?

LPG jest wynikiem naturalnych przemian szczątków żywych w węglowodory. Powstaje w wyniku naturalnych procesów w złożach gazu ziemnego i ropy naftowej. Mówimy wówczas o gazie pochodzenia naturalnego. Ponadto jest uzyskiwany jako jeden z produktów ubocznych w procesie rafinacji wyżej wymienionych paliw kopalnych – w takiej sytuacji mamy do czynienia z gazem pochodzenia sztucznego. W Polsce LPG pozyskuje się przede wszystkim w wyniku przeróbki ropy naftowej w zakładach rafineryjnych: w procesie zwanym krakingiem lub w trakcie uwodornienia ropy naftowej.

 

Do czego wykorzystuje się LPG?

LPG ma wiele zastosowań. Używa się go do zasilania urządzeń grzewczych, takich jak promienniki gazowe czy nagrzewnice, a także kuchenek czy grilli. Ponadto jest wykorzystywany w roli paliwa samochodowego, stanowiąc alternatywę dla benzyny i oleju napędowego. Samochodowe instalacje LPG cieszą się dużą popularnością wśród polskich kierowców – po naszych drogach jeździ około 3,5 miliona aut zasilanych tym paliwem. Inne zastosowania LPG obejmują wykorzystanie go w roli paliwa podczas wykonywania prac dekarskich i instalacyjnych, w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji oraz w przemysłowych procesach produkcyjnych. Ponadto jest używany jako gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.